መንነትና

እምነት ክርስቶስ ቤት ክርስቲያን

ዕላማና: ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ፡ሓቂ ዝመስል ወንገል በዚሕሉ ዘሎ እዋን፡ካብ ዝተፈላለዩ መማህራንን ሰበኽትን ወንገል ገለ ፍልጠትን መብርሂን ንምክፋል እዩ

The sun setting through a dense forest.
The sun shining over a ridge leading down into the shore. In the distance, a car drives down a road.